Is het verstandig om een visum advocaat in te schakelen voor bezwaar tegen afwijzing visum?

 

“Antwoord: ja”

 

Een toeristenvisum aanvragen kan iedereen. De aanvragen worden vrijwel nooit door juristen beoordeeld. De behandeling van het bezwaar vindt daarentegen plaats bij de Visadienst. Dit is een afdeling binnen de IND waar juristen het bezwaar beoordelen. Zij toetsen aan de visumcode. De bezwaarprocedure in visumzaken is inmiddels zo ingewikkeld geworden dat het heel verstandig is om een visum advocaat in te schakelen.

 

BEZWAARPROCEDURE

De bezwaarprocedure tegen de afwijzing van een visumaanvraag start met het indienen van een bezwaarschrift. Een advocaat doet dit vrijwel altijd door een inleidend bezwaarschrift te schrijven. In dit bezwaarschrift geeft de advocaat kort aan in bezwaar te gaan tegen de weigering van het visum. Ook vraagt de advocaat om een kopie van het ambassadedossier.

Dit ambassadedossier wordt door niet-specialisten vaak over het hoofd gezien. Het dossier is wel nodig om te weten waarom de visumaanvraag is afgewezen. Hoe weet u namelijk wat de echte redenen zijn waarom de aanvraag is afgewezen? In het afwijzingsformulier staan namelijk slechts algemene weigeringsgronden. Maar deze weigeringsgronden zijn niet toegespitst op een persoon. De daadwerkelijke motivatie is terug te vinden in het ambassade dossier.

 

Ik heb alles ingeleverd wat nodig is. Het visum is toch afgewezen

Wat nu als de visumaanvraag is afgewezen, maar u heeft aan alle eisen voldaan en dus ook alle gevraagde formulieren en documenten ingeleverd.

 

Verbaasd over de afwijzing? Ter illustratie;

Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond
U heeft bij de aanvraag toch duidelijk aangegeven wat het doel is. U heeft dit laten zien door de juiste stukken in te leveren.

Het voornemen om tijdig terug te keren naar het land van herkomst kon niet worden vastgesteld
U heeft dit voornemen toch voldoende aangetoond door een retourticket bij de aanvraag te laten zien. Daarnaast is het onbegrijpelijk om te denken dat de aanvrager in Nederland blijft. Er is namelijk helemaal geen financiële ruimte om de aanvrager illegaal in huis te nemen!

De aanvrager beschikt niet over een regelmatig, substantieel inkomen
U heeft met een werkgeversverklaring toch voldoende aangetoond dat er een inkomen is. Loonstroken heeft u niet kunnen inleveren. U krijgt namelijk contant betaald.

De aanvrager heeft niet aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken
Er is een garantsteller die zich garant heeft gesteld voor de kosten. De inkomensstukken van de garantsteller zijn ingeleverd en er is een gelegaliseerde garantverklaring ingeleverd. Waarom is de aanvraag dan toch afgewezen?

 

Hoe kan er verweer worden gevoerd, terwijl er aan alle eisen wordt voldaan

Er wordt gewerkt met standaardformulieren. Daardoor is er weinig aangevoerd over de persoonlijke redenen. Vaak zijn er toch achterliggende omstandigheden, waardoor er getwijfeld wordt aan de intentie om terug te keren. Het doel van de beoordeling is namelijk om illegale migratie te voorkomen. Het is een risicoanalyse. Dat heeft veel weg van onderbuikgevoel. Een gespecialiseerde visumadvocaat weet op welke punten de IND overtuigd kan worden om het gevaar van illegale migratie niet (meer) aan te nemen.

 

Voordelen van een visumadvocaat

  • Inzicht in het ambassadedossier. De IND verschaft dit dossier in veel gevallen namelijk alleen aan een gemachtigde advocaat;
  • de visum advocaat kan door ervaring ook uit de standaard weigeringsgronden halen wat de echte redenen zijn;
  • U kunt de gehele bezwaarprocedure vragen stellen aan een specialist;
  • U levert geen stukken of informatie in die de kans op verkrijging van het visum nog meer verkleinen;
  • een visum advocaat kan helpen bij een deadline, denk bijvoorbeeld aan bezoek in verband met een geboorte, een huwelijk;
  • Het kost u in geval van familiebezoek slechts €143,- voor de gehele bezwaarprocedure.

 

Meer weten over een toeristenvisum. Neem contact voor advies en begeleiding.

Visumcode

Handleiding visumaanvragen

Meer informatie Toeristenvisum / Schengenvisum

 

Stel vrijblijvend een vraag

 

Advocaat Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in visumzaken. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele visumzaken in bezwaar en beroep tot een goed einde kunnen brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.