Hoe kan ik een faciliterend visum aanvragen?

 

“Antwoord: Op dezelfde manier als een Schengenvisum”

 

Een faciliterend visum is niets anders dan een (Schengen) visum waarmee het mogelijk wordt gemaakt om Nederland (Europa) in te reizen. Het wordt ook wel een faciliterend inreisvisum genoemd. Hoewel er aan de verkrijging hiervan veel minder eisen zijn verbonden dan aan een Schengenvisum (toeristenvisum), is de stempel in het paspoort hetzelfde als een Schengenvisum. Het faciliterend visum wordt dan ook op dezelfde wijze aangevraagd als een Schengenvisum.

 

Nederlandse ambassade

Eerder werden visumaanvragen bij de Nederlandse ambassade aangevraagd en behandeld. Na verlening kon het visum ook weer bij de Nederlandse ambassade worden opgehaald. Sinds een aantal jaar is de behandeling hiervan uitbesteed aan een externe dienstverlener genaamd VFS Global. Dit is een particulier bedrijf die de behandeling van visumaanvragen heeft overgenomen van de Nederlandse ambassade.

 

VFS Global

Om een faciliterend visum aan te vragen kunt u een afspraak maken bij VFS Global. Dit kan via de website van VFS Global. Maak een afspraak

 

Wat heb ik nodig voor de aanvraag van een faciliterend visum?

Stap 1
Allereerst zult u duidelijk moeten aangeven dat u niet een Schengenvisum aanvraagt, maar een kosteloos faciliterend visum of inreisvisum. U bent immers begunstigde van het gemeenschapsrecht en niet een toerist. U gebruikt hiervoor hetzelfde aanvraagformulier als voor een Schengenvisum. Op het formulier geeft u bovenaan het formulier aan dat u een kosteloos inreisvisum wilt aanvragen. Zie formulier

Stap 2
U zult met bewijs moeten aantonen dat u begunstigde bent van het gemeenschapsrecht. Daartoe dient u het volgende te bewijzen:

 • Er een EU-burger is aan wie u als visumaanvrager rechten kan ontlenen. Dit kan een minderjarig Nederlands kind zijn of een EU-burger die in Nederland gebruikmaakt van het recht op vrij verkeer.
  Ter illustratie: de EU-burger heeft de Belgische nationaliteit en woont in Nederland.
 • de verwantschap tussen u en de EU-burger. Dit kunt u aantonen met bijvoorbeeld een huwelijksakte, akte geregistreerd partnerschap, een geboorteakte bewijs van afhankelijkheid enz.
 • Bewijs dat de EU-burger al in het gastland woont of naar het gastland zal afreizen. (bijvoorbeeld uittreksel uit de BRP of vliegticket)

 

Wat hoef ik niet aan te tonen bij de aanvraag van een faciliterend visum?

Het faciliterend wordt aangevraagd om in Nederland te kunnen wonen. Het is niet nodig om terug te keren naar het land van herkomst. Er mogen in tegenstelling tot een Schengenvisum geen extra documenten worden verlangd met betrekking tot het doel van de reis en de middelen van bestaan. Een garantstelling is dus niet nodig.

 

De volgende vragen op het aanvraagformulier hoeven niet te worden beantwoord:

 • Vraag 19: “Huidig beroep”; 
 • Vraag 20: “Werkgever en adres en telefoonnummer van de werkgever. Voor studenten, naam
  en adres van de onderwijsinstelling”;
 • Vraag 31: “Naam en voornaam van gasthe(e)r(en) in de lidsta(a)t(en). Indien niet van
  toepassing: naam van hotel (s) of tijdelijk(e) onderkomen(s) in de lidsta(a)t(en)”;
 • Vraag 32: “Naam en adres van uitnodigend bedrijf/uitnodigende organisatie”;
 • Vraag 33: “Reiskosten en kosten van levensonderhoud […] tijdens het verblijf van de
  aanvrager”.

 

Als van u wordt verlangd dat u deze vragen toch moet invullen, dan wordt uw aanvraag mogelijk beoordeeld als een aanvraag voor een toeristenvisum. Dat is dus onjuist en zal 9 van de 10 keer leiden tot een afwijzing. Bij een toeristenvisum wordt namelijk van u gevraagd om een tijdige terugkeer te bewijzen. Dat is natuurlijk een onmogelijke opgave, want het faciliterend visum wordt immers aangevraagd om in Nederland te gaan wonen. Het faciliterend visum is erop gericht om niet meer terug te keren naar het land van herkomst.  Zie artikel ” Is een toeristenvisum (Schengenvisum) hetzelfde als een faciliterend visum (EU-visum)?

 

De aanvraag is ingediend, wat nu?

VFC Global maakt gebruik van een SMS-tracking-service en van e-mail. Via SMS en e-mailberichten wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de behandeling. Deze meldingen ontvangt u op het mobiele nummer en/of het e-mailadres dat u heeft verstrekt bij de visumaanvraag. Geef daarom juiste contactgegevens op.

Na verlening van het visum kunt u een afspraak maken om uw paspoort op te halen. Neem bij het ophalen van het faciliterend visum en uw paspoort het betalingsbewijs en een foto-ID mee. Met het visum in uw paspoort kunt u naar Nederland afreizen.

 

EU-kaart

Als u eenmaal in Nederland bent gearriveerd, dan heeft u recht op een EU-kaart. Uw situatie valt namelijk onder het gemeenschapsrecht en niet onder het nationaal verblijfsrecht. U hoeft dus geen inburgeringstraject af te leggen of andere taalverplichtingen te verrichten.

De aanvraag wordt bij de IND ingediend. De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Binnen een termijn van 6 maanden dient u een beslissing te ontvangen. De kosten van deze aanvraag (leges) bedragen €51,-

 

Het faciliterend visum is afgewezen wat kan ik doen?

Tegen het besluit kan binnen 4 weken bezwaar worden gemaakt. Het is verstandig om dit bezwaar door een gespecialiseerde vreemdelingenrecht advocaat te laten doen. Het EU-migratierecht is immers vrij ingewikkeld en vereist gespecialiseerde kennis om het bezwaar te winnen. Laat u dus bijstaan door een visum advocaat kan u hierin bijstaan.


Het is mogelijk om dit bezwaar op basis van een toevoeging te laten behandelen (pro deo). U betaalt slechts een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. De laagste eigen bijdrage is €143,-

 

Meer weten over het faciliterend visum? Neem contact voor advies en begeleiding.

 

Aanvraagformulier Faciliterend visum

Maak een afspraak bij VFS Global

 

Stel vrijblijvend een vraag

 

Advocaat Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in visumzaken. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele visumzaken in bezwaar en beroep tot een goed einde kunnen brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.