Visum onterecht Afgewezen? Uw visum advocaat kan namens u bezwaar maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het bezwaar kost u mogelijk slechts €159,- Informeer naar de mogelijkheden.

 

Het bezwaar moet binnen 4 weken worden ingediend. Stuur een kopie van de afwijzing naar uw visum advocaat. Na ontvangst zal er bezwaar worden gemaakt. Dit gebeurt eerst met een inleidend bezwaarschrift. Hierin legt de advocaat uit dat er bezwaar wordt gemaakt. Ook vraagt de advocaat om een kopie van het ambassadedossier.

Als het ambassadedossier binnen is, gaat de advocaat over tot het opstellen van de gronden van het bezwaar. Dit zijn de redenen waarom er bezwaar wordt gemaakt.

 

Visumaanvragen worden vaak onterecht afgewezen om de volgende redenen:

  Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond;

   Het voornemen om tijdig terug te keren naar het land van herkomst kon niet worden vastgesteld;

   De middelen van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende;

   De informatie die verstrekt is met betrekking tot het doel van het verblijf is niet betrouwbaar.

 

In bezwaar moet opnieuw naar de volledige aanvraag worden gekeken. Als er informatie ontbrak bij de visumaanvraag, dan vraagt uw visumadvocaat dit op. De IND heeft eigenlijk de plicht om u te horen in bezwaar. Dit wordt vrijwel nooit gedaan.

 

Kosten

Sinds april 2017 is het niet meer mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen voor een procedure tegen de afwijzing van een visum dat slechts bedoeld is voor vakantie en/of familiebezoek. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er een toevoeging verleend en betaalt u mogelijk de laagste eigen bijdrage van €159,-. Informeer naar de mogelijkheden.

Komt u wel in aanmerking voor een toevoeging, dan vraagt de advocaat namens u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad toets aan de hand van het inkomen van de aanvrager of een toevoeging kan worden verleend. Het inkomen ligt vrijwel altijd lager dan het gemiddelde inkomen in Nederland. U betaalt daarom slechts mogelijk een eigen bijdrage van €159,-

 

Beslistermijn visum bezwaar

De IND neemt binnen 12 weken een besluit op het bezwaar. Deze beslistermijn gaat pas lopen op de dag na de laatste dag dat er bezwaar kan worden gemaakt.

 

Bezwaar gegrond

Het bezwaar is gewonnen als het gegrond is verklaard. De IND brengt in dat geval de Nederlandse ambassade op de hoogte. U ontvangt alsnog het visum.

 

Beroep

Als het bezwaar ongegrond is verklaard, dan krijgt u geen visum. Tegen een ongegrond bezwaar kan binnen 4 weken beroep worden aangetekend. Dit gebeurt bij de rechtbank. Uw visum advocaat kan namens u een beroepschrift opstellen.

 

 

Het vakantie visum van mijn broer werd afgewezen. Wij hebben eerst zelf bezwaar gemaakt. Advocaat Cynthia Noordzee heeft ons goed geholpen in bezwaar.

 

Wij wilden heel graag onze Forster Parent kind uitnodigen voor vakantie in Nederland en hadden een leuke vakantie gepland. Wij hebben Advocaat Noordzee ingeschakeld. Gewoon om er zeker van te zijn dat het visum zou worden afgegeven. Een goede beslissing. De visumaanvraag is goedgekeurd!

 

Visumaanvraag

 

Uw visum advocaat

Advocaat Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in visumzaken. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele visumzaken in bezwaar en beroep tot een goed einde kunnen brengen.