Visum afgewezen Suriname? U komt uit Suriname en u wilt op vakantie in Nederland? U heeft een familielid, of buitenlandse partner, of echtgenoot uit Suriname uitgenodigd. Het visum kort verblijf is geweigerd. Uw visum advocaat kan bezwaar maken tegen de afwijzing van het visum.

 

Vind uw advocaat

 

De aanvraag voor het Schengenvisum wordt door de Nederlandse ambassade in Paramaribo beoordeeld. Sinds 14 september 2017 is de inname van visumaanvragen uitbesteed aan VFS Global.

 

Visum afgewezen Suriname

Als uw visum is geweigerd ontvangt u een schriftelijk besluit (beschikking). In dit besluit staat aangegeven waarom het visum is afgewezen. Visumaanvragen voor Surinamers worden vaak afgewezen om de volgende redenen:

   Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond;

   Het voornemen om tijdig terug te keren naar het land van herkomst kon niet worden vastgesteld;

   De informatie die verstrekt is met betrekking tot het doel van het verblijf is niet betrouwbaar;

 

Surinamers worden vaak tegengeworpen dat zij niet tijdig terug zullen keren. De Nederlandse overheid neemt vestigingsgevaar aan. Na de Surinaamse onafhankelijkheid hebben veel Surinamers gekozen voor het Nederlanderschap. Er wordt daarom aangenomen dat er banden met Nederland bestaan. Dit vergroot de kans op een afwijzing van het visum.

Daarnaast beschikken Surinamers niet altijd over een arbeidsovereenkomst en loonstroken. Dit geldt met name voor arbeiders die in het Binnenland van Suriname werken. In veel gevallen is een werkgeversverklaring het enige bewijs.

Er wordt aangenomen dat de sociale en/of economische binding onvoldoende is aangetoond. Dit wordt al snel aangenomen als u jong, ongehuwd bent en geen kinderen heeft.

 

Bezwaar

Binnen 4 weken kunt u bezwaar maken tegen de afwijzing van uw visumaanvraag. Uw visum advocaat kan helpen met het instellen van bezwaar en het opstellen van een bezwaarschrift. Daarnaast kan uw advocaat helpen met het verzamelen van de juiste bewijsmiddelen.

 

 

Formulieren:

Vragenlijst visum voor kort verblijf
Machtiging bezwaar Visa

 

Uw visum advocaat

Advocaat Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in visumzaken. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele visumzaken in bezwaar en beroep tot een goed einde kunnen brengen.