Visum afgewezen Gambia? U komt uit Gambia en u wilt op vakantie in Nederland?. U heeft een familielid of buitenlandse partner in Gambia uitgenodigd. Het visum kort verblijf is geweigerd. Uw visum advocaat kan bezwaar maken tegen de afwijzing van het visum.

 

Vind uw advocaat

 

De aanvraag voor het visum kort verblijf wordt door de Nederlandse ambassade in Dakar, Senegal beoordeeld. Het consulaat in Banjul behandeld geen visumaanvragen. De inname van visumaanvragen is echter uitbesteed aan VFS Global.

 

Visum afgewezen Gambia?

Als het visum is geweigerd, ontvangt u een schriftelijk besluit. Dit wordt ook wel een beschikking genoemd. In het besluit wordt kort aangegeven waarom uw visum voor Nederland is afgewezen.

 

Bezwaar

Binnen 4 weken kunt u bezwaar instellen tegen de afwijzing van uw visumaanvraag. Visumaanvragen voor Gambianen worden vaak afgewezen om de volgende redenen:

  Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond;

   Het voornemen om tijdig terug te keren naar het land van herkomst kon niet worden vastgesteld;

   De informatie die verstrekt is met betrekking tot het doel van het verblijf is niet betrouwbaar.

 

Gambianen vragen vaak een visum aan om hun partner in Nederland te bezoeken. Tijdens een vakantiebezoek in Gambia ontstaat er een relatie met een Nederlander. Na een aantal bezoeken en intensief contact via het internet, ontstaat er behoefte aan een bezoek in Nederland.

Overstay en illegale vestiging komt helaas veel voor bij Gambianen. Het visum wordt aangevraagd voor vestiging in Europa. In Gambia liggen de kansen op een baan en een stabiel bestaan een stuk lager dan in Nederland.

De Nederlandse overheid wijst visumaanvragen van Gambianen om die reden vaak af. Helaas ook voor Gambianen die de regels wel willen naleven. Er wordt uitgegaan van vestigingsgevaar.

Het is niet verstandig om het bezwaar zelf in te dienen. De bewijslast voor visumaanvragen in Gambia ligt hoger dan normaal.

 

Hulp bij het maken van bezwaar en het opstellen van een bezwaarschrift? Neem contact op met uw visum advocaat. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Formulieren:

Vragenlijst visum voor kort verblijf
Machtiging bezwaar Visa

 

Uw visum advocaat

Advocaat Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in visumzaken. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele visumzaken in bezwaar en beroep tot een goed einde kunnen brengen.