Visum afgewezen Marokko? U komt uit Marokko en u wilt op vakantie in Nederland?. U heeft een familielid of buitenlandse partner of echtgenoot in Marokko uitgenodigd. Het visum kort verblijf is geweigerd. Uw visum advocaat kan bezwaar maken tegen de afwijzing van het visum.

 

Vind uw advocaat

 

De aanvraag voor het Schengenvisum wordt door de Nederlandse ambassade in Rabat beoordeeld. De inname van visumaanvragen is uitbesteed aan VFS Global.

Visum afgewezen Marokko?

U ontvangt bij een afwijzing een schriftelijk besluit. Dit wordt ook wel een beschikking genoemd. In het besluit wordt kort aangegeven waarom uw visum voor Nederland is afgewezen.

 

Bezwaar

Binnen 4 weken kunt u bezwaar instellen tegen de afwijzing van uw visumaanvraag. Visumaanvragen voor Marokkanen worden vaak afgewezen om de volgende redenen:

   Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond;

   Het voornemen om tijdig terug te keren naar het land van herkomst kon niet worden vastgesteld;

   De informatie die verstrekt is met betrekking tot het doel van het verblijf is niet betrouwbaar;

   De middelen voor het voorgenomen verblijf zijn niet voldoende.

 

Marokkaanse onderdanen kunnen vaak hun inkomen niet bewijzen. Zij beschikken niet altijd over een arbeidsovereenkomst en loonstroken. Inkomsten worden vaak verdiend in de landbouw. Een attestation de profession is in veel gevallen het enige bewijsstuk. De economische binding met Marokko kan hierdoor lastig bewezen worden.

Bent u jong, ongehuwd en heeft u geen kinderen? Dan wordt aangenomen dat u onvoldoende sociale binding heeft met Marokko. Ouderen hebben vaak kinderen die in Nederland wonen. Er worden banden met Nederland aangenomen. Dit vergroot de kans op een afwijzing van het visum.

 

Uw visum advocaat kan u helpen met het instellen van bezwaar en het opstellen van een bezwaarschrift.

Kosten

Sinds april 2017 is het niet meer mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen voor een procedure tegen de afwijzing van een visum dat slechts bedoeld is voor vakantie en/of familiebezoek. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er een toevoeging verleend en betaalt u mogelijk de laagste eigen bijdrage van €159,-. Informeer naar de mogelijkheden.

Komt u wel in aanmerking voor een toevoeging, dan vraagt de advocaat namens u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad toets aan de hand van het inkomen van de aanvrager of een toevoeging kan worden verleend. Het inkomen ligt vrijwel altijd lager dan het gemiddelde inkomen in Nederland. U betaalt daarom mogelijk slechts een eigen bijdrage van €159,-

 

Formulieren:

Vragenlijst visum voor kort verblijf
Machtiging bezwaar Visa

 

Uw visum advocaat

Advocaat Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in visumzaken. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele visumzaken in bezwaar en beroep tot een goed einde kunnen brengen.