Heb ik als verzorgende ouder recht op een faciliterend visum?

 

“Antwoord: ja”

 

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie in het Chavez-Vilchez arrest bepaald dat een (verzorgende) ouder van een Nederlands kind recht heeft op verblijf. Het moet gaan om de ouder waarmee het kind een afhankelijkheidsrelatie heeft. Er geldt geen verplichting (meer) om aan te tonen dat de andere ouder niet voor het kind kan zorgen. Getoetst moet worden of het Nederlands kind gedwongen wordt de Europese Unie te verlaten als de ouder geen verblijfsrecht heeft.

 

Unieburgerschap

Kinderen met een Europese nationaliteit hebben net als alle andere Unieburgers van de Europese Unie het recht om op het grondgebied van Europa te verblijven. Dit recht is vastgelegd in artikel 20 VWEU (Verdrag betreffende werking van de Europese Unie). Dit recht mag niet beperkt worden. Wat heb je tenslotte aan een Europese nationaliteit als je niet op het grondgebied van Europa kan verblijven. Het nuttige effect van het Unieburgerschap wordt op deze wijze ontnomen.

Kinderen hebben daarnaast ook het recht om omgang te hebben met hun ouders. In het verleden hanteerde Nederland een strenge, vrijwel onmogelijke regel dat als de andere ouder voor het kind kon zorgen, het verblijfsrecht kon worden geweigerd. Ongeacht of het kind een afhankelijkheidsrelatie met de ouder had, Nederland onthield het verblijfsrecht als er een andere ouder in beeld was. De Nederlandse overheid dacht dit uit het Ruiz Zambrano arrest van het Hof van Justitie te kunnen halen. Zie Arrest Ruiz Zambrano

Het Hof heeft daar gehakt van gemaakt en bepaald dat een ouder van een Nederlands kind een verblijfsrecht kan ontlenen aan het Unieburgerschap van het kind. Dit verblijfsrecht ontstaat door de omstandigheid dat het kind gedwongen wordt om Europa te verlaten als de ouder waar het kind afhankelijk van is geen verblijfsrecht krijgt. Het kind wordt bij weigering van het verblijfsrecht van deze ouder namelijk het nuttige effect ontnomen van het Unieburgerschap.

 

Ouder in het buitenland

Dit recht geldt niet alleen voor kinderen die in Nederland (Europa) wonen met hun ouders. Ook ouders met een Nederlands kind in het buitenland, waarmee het kind een afhankelijkheidsrelatie heeft, hebben recht op verblijf.

 

Faciliterend visum

Om gebruik te kunnen maken van het verblijfsrecht is het nodig dat de ouder ook daadwerkelijk op het grondgebied van de Europese Unie kan verblijven. Simpel gezegd, als u als ouder in het buitenland verblijft moet er de mogelijkheid zijn om het vliegtuig te kunnen pakken. U dient als ouder alle faciliteiten te worden verleend om naar Nederland af te reizen. (Faciliterend visum)

 

Let op, u heeft recht op een kosteloos visum. Als er kosten in rekening worden gebracht, dan kan het zijn dat het doel niet goed is begrepen. Er wordt in dat geval waarschijnlijk gedacht dat u een Schengenvisum (visum kort verblijf) aanvraagt. Dat is niet hetzelfde. Zie artikel ” Is een toeristenvisum (Schengenvisum) hetzelfde als een faciliterend visum (EU-visum)?

 

Wat heeft u nodig voor de aanvraag van het faciliterend visum?

  • Stukken waaruit de familieband blijkt, bijv. geboorteakte;
  • Bewijs dat u het gezag over het kind heeft;
  • Als de andere ouder ook gezag heeft over het kind, dan heeft u toestemming van deze ouder nodig om samen met het kind naar Nederland af te kunnen reizen;
  • Nederlands paspoort van het kind;
  • Inschrijfadres in Nederland;

 

Verblijfsdocument

Als u eenmaal in Nederland bent gearriveerd, dan heeft u recht op een EU-kaart. U ontleent namelijk uw verblijfsrecht aan het Unieburgerschap van uw kind(eren). Uw situatie valt onder het gemeenschapsrecht. Dit is anders dan een normale verblijfsvergunning. U hoeft geen inburgeringstraject af te leggen of andere taalverplichtingen te verrichten. Ook bent u niet gehouden om uw middelen van bestaan aan te tonen. Een beroep op de bijstandswet zal dan ook geen gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht.

De aanvraag wordt bij de IND ingediend. De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Binnen een termijn van 6 maanden dient u een beslissing te ontvangen. De kosten van deze aanvraag (leges) bedragen €51,-

 

Het faciliterend visum of het verblijfsdocument is afgewezen, wat kan ik doen?

Tegen het besluit kan binnen 4 weken bezwaar worden gemaakt. Het is verstandig om dit bezwaar door een gespecialiseerde vreemdelingenrecht advocaat te laten doen. De uitspraak van het Hof is vrij recent. Er is nog veel onduidelijkheid en weinig rechtspraak op dit gebied. Bovendien is het oordeel van het Hof de Nederlandse overheid opgelegd. De IND zal in veel gevallen overtuigd moet worden dat er wel degelijk sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. De advocaat kan u hierin bijstaan.


Het is mogelijk om dit bezwaar op basis van een toevoeging te laten behandelen (pro deo). U betaalt slechts een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. De laagste eigen bijdrage is €143,-

 

Meer weten over het faciliterend visum en het verblijfsrecht als ouder? Neem contact voor advies en begeleiding.


Is een toeristenvisum (Schengenvisum) hetzelfde als een faciliterend visum (EU-visum)?

Arrest Chavez Vilchez, Hof van Justitie, 10 mei 2017

Arrest Ruiz-Zambrano Hof van Justitie, 8 maart 2011

 

Stel vrijblijvend een vraag

 

Advocaat Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in visumzaken. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele visumzaken in bezwaar en beroep tot een goed einde kunnen brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.